28.11.11


Skin: INAYA Skin ~ Seyvane ~
Hair: INAYA -Likeli- _Black Curly'Fro
Jacket: ::LC:: SHINE Leather Blazer [black]
Body: ::LC:: V-Bodysuit-Love on Top Inspired [black]
Boots: INAYA Likeli Black Boots

Komentarze

Popularne posty